Sürdürülebilir Gelişme


Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak İş İlkeleri'mizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu yaklaşımın bir gereği olarak, kısa ve uzun vadeli yararlarımızı dengelemeye, işimizle ilgili kararlar alırken konunun ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da dikkate almaya önem veririz.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP