LPG’nin Faydaları

LPG’nin Faydaları

Lpg’nin faydaları; birçok alanda kullanılan lpg’nin eksileri, artıları, fiyatları, avantajları gibi çokça önemli detayı barındıran ve lpg kullanıcılarının sıklıkla araştırdığı ifadelerden biridir. LPG, propan ve bütan oluşturan karbon ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Bu doğal gaz en basit karbon ve hidrojen molekülü olan daha hafif metandan oluşur. 

Yüz milyonlarca insan şu anda birçok alanda güvenli bir şekilde LPG kullanmaktadır. Ve ticari işletme, sanayi, ulaşım gibi önemli alanlarda oldukça fayda sağlamaktadır. Bunların dışında; tarım, enerji üretimi gibi alanlar da lpg kullanımının yaygın olduğu yerlerdir. Yemek pişirme, ısıtma ve eğlence amaçlı binlerce uygulama da buna bağlı şekillenmektedir.

Lpg’nin faydaları arasında daha az enerji harcaması, en öne çıkan unsurlardan biridir. Bunun dışında uygun fiyatlara sahip olması da lpg kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Uygun fiyatlar ile uzun süre enerji sağlaması gibi etkenler, lpg’nin dünyada popüler olmasında en büyük sebeplerden biridir.

Lpg 

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya sadece propan veya bütan olarak da ifade edilebilmektedir. Sıvı petrol gazı, Lpg ısıtma gazlarıdır. Aynı zamanda pişirme ve araç yakıtı için yakıt olarak kullanılan yanıcı hidrokarbon gazlarıdır. LPG gazı fosil yakıt olduğu için petrol ve gaz kuyularından gelir. Doğru şekilde kullanım sağlandığında oldukça güvenilir bir yakıttır. Bu da fazlası ile olumlu etkilemeye yarayan unsurlardan biri olmaktadır.

Aramalar sırasında lpg’ye zam ibareleri ile karşılaşırız. Bunun sonucunda bazı durumlarda yanlış bir algıya kapılabiliriz. Ancak lpg, diğer rakiplerine oranla her zaman daha ekonomiktir. Bunun yanı sıra, lpg’nin faydaları, kullanımı ve fiyatları da sıvılaştırılmış gaza yönelme sebeplerindendir.

LPG gazı üretim süreci, doğal gaz işleme gibi adımları kapsamaktadır. Ve ayrıca ham petrol rafinerisi sürecini içerir. Basınçlandırma yoluyla sıvılaştırılmış gaz, doğal gaz işleme ve petrol arıtımından gelir. Uygun lpg fiyatı ve diğer avantajları ile birlikte popüler bir yakıt seçeneğidir.

Lpg İçeriği ve Tercih Sebepleri

Bileşenleri propan ve bütan olan LPG – sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Veya sıvı petrol gazı olarak da tanımlanabilmektedir. Lpg’nin faydaları sayesinde özellikle de araçlarda sıklıkla kullanılan yanıcı hidrokarbon yakıt gazlarıdır. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tipik olarak kısaltması olan LPG ile anılmaktadır. 

Propan, bütan, izobütan ve üç LPG gazının karışımlarını içeren yanıcı hidrokarbon gazlarının karışımıdır. LPG, ev ısıtma gazları, pişirme, sıcak su ve otogaz için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu gaz, otomobiller ve araçlar için yakıt olarak ideal bir tercihtir. Lpg zam uygulandığında da yine diğerlerine kıyasla daha ekonomik tercih olmaktadır.

Farklı ülkelerde, tedarik edilen LPG ısıtma yakıtı gazları propan, bütan veya propan-bütan karışımları olabilmektedir. Örneğin; Avustralya'da sıvılaştırılmış gaz sadece propandır. Lpg'yi açıklamak için genel anlamda Propan lpg'dir diyebiliriz. Ancak tüm lpg'ler de propan değildir. Lpg’nin faydaları ile birlikte geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaktadır.

Lpg Detayları

LPG, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere kolayca erişilebilmektedir. Aynı zamanda taşınabilir, temiz ve verimli bir enerji kaynağıdır. Bu da lpg’nin faydaları konusunu gözler önüne serer. LPG esasında doğal gaz ve petrol üretiminden elde edilmekle birlikte giderek yenilenebilir kaynaklardan da üretilmektedir. 

Lpg’nin avantajları arasında güvenilir olması da bulunmaktadır. Ekonomik ve uzun süre enerji kaynağı sunması, sıvılaştırılmış gazın özelliklerindendir. Eşsiz özellikleri onu 1000'den fazla farklı uygulamada kullanılabilen çok yönlü bir enerji kaynağı yapar. Lpg indirim ve diğer artıları ile birlikte daha fazla avantaj sunmaktadır.

Sıvı haliyle, sıvılaştırılmış gaz adı ile anılmaktadır. Bununla birlikte, benzersiz özellikleri nedeniyle, lpg’nin faydaları da artmaktadır. Birçok özelliğinin yanı sıra, bir litre sıvı sıvılaştırılmış gaz, 270 litre gaz enerjisine kadar genişler. Ve kompakt bir kapta çok fazla enerji taşınmasına izin verir.

Lpg Açılımı

Lpg açılımı; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı” anlamına gelmektedir. Ve bu terim iki Doğal Gaz Sıvısını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bunlar; propan ve bütan veya ikisinin bir karışımı olarak açıklanabilmektedir. Propan ve bütan kimyasal olarak oldukça benzerdir. Ancak mevcut olan özelliklerindeki küçük farklılıklar, önemli detaylardır. Bu, aynı zamanda özellikle belirli kullanımlara uygun oldukları anlamına gelir. 

Çoğu zaman, en iyi enerji verimiyle özelliklerini elde etmek için propan ve bütan karıştırılmaktadır. Doğal gaz birincil kurucu metan iken LPG ısıtma gazlar, bütan vardır. Doğal gaz kriyojenik olarak sıvılaştırılmaktadır.

LPG, küçük gaz şişelerinde depolanabilmektedir. Ve ayrıca daha büyük gaz tüplerine ve tanklarına kadar değişen çelik kaplarda depolanmaktadır. Lpg’nin faydaları, tüm bu sürece dair detayları kapsamaktadır. En etkin şekilde enerji etmek için gerekli adımları sağlamaktadır.

Lpg Tank ve Sıvılaştırılmış Gazın Önemli Noktaları

“Sıvılaştırılmış gaz” terimi, lpg için kullanıldığında kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu, doğadaki her şey ya sıvı ya da katı ya da gaz olduğu için bir çelişki gibi görünebilmektedir. Bununla birlikte, likidite yani likit formu aslında lpg’nin faydaları arasında yer almaktadır. Likidite, lpg'nin bu kadar popüler ve yaygın olarak kullanılan bir yakıt olmasını sağlayan benzersiz karakteridir. 

Normal sıcaklık ve basınçta LPG ya da diğer adı ile sıvılaştırılmış gaz yakıtı, gaz halindedir. Bu yakıt, düşük basınca veya soğutma gibi birtakım süreçlere maruz kalabilmektedir. Bunlara maruz kaldığında ise sıvıya dönüşerek sıvılaştırılmış gaz adını hak eder. 

Sıvı halde, tank basıncı normal bir kamyon lastiğindeki basıncın yaklaşık iki katıdır. Bu da uygun şekilde kullanıldığında çok güvenli olduğu anlamına gelir. Lpg tank fiyatları ve faydaları gibi birçok şekilde arama yapabilirsiniz. Bu arama, size istediğiniz detayları vermektedir. En uygun şekilde nasıl lpg edinebileceğiniz ve faydaları da bu detaylar arasındadır.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP