Akaryakıt İkmali

Akaryakıt İkmali

Akaryakıt ikmali, benzin gibi yakıtlar sayesinde hareketini devam ettiren araçların depoları boşaldıkça gerçekleştirmeleri gereken eylem olarak adlandırılabilmektedir.

Söz ettiğimiz akaryakıt ikmali havada, karada ya da denizde hareket eden tüm araçlar için yapılmakta olan bir uygulamadır. Benzin gibi yakıtlar ile hareket eden araçların harekete devam edebilmeleri için yakıta ihtiyaçları vardır. Akaryakıt ikmali sayesinde yakıtlarını tamamlayarak harekete devam etmeleri mümkündür. Akaryakıt ikmali benzin istasyonu gibi alanlarda da sıklıkla yapılmaktadır.

Akaryakıt Nedir?

Sözü geçen akaryakıt ece petrol aslında benzindir. Benzin ise yenilenemez enerji kaynaklarından sadece bir tanesi olan petrolden üretilen bir yakıttır. Petrol, bazı kimyasal işlemlerden geçmek suretiyle benzine dönüşmektedir.

Benzinin kullanılabilir konumda olabilmesi için bir takım özelliklere sahip olması gerekliliktir. Bu özellikler arasında en önemli olanlardan kısaca söz edecek olursak; öncelikle benzinin değişik ağırlıkların altındayken ve değişik hız ile hareket hali devam ederken kesintisiz bir biçimde yanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, benzinin çalıştırdığı motoru zorlamaması, yani tüm koşullar altında motoru çalıştırabilmesi gerekmektedir. Çünkü benzinin kaynama noktası 32° ile 210° arasında değişiklik gösteren bir değerdir.

Bu sıcaklık ayarı da son derece mühim bir konudur. Çünkü benzinin yazın fazla buharlaşmaması ve sıcak havalarda motoru da katiyen tıkamaması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra benzinin, benzin deposunun iç kısımlarında da oksijen ile tepkimeye girmiyor olması ve depo yüzeyine oksitlenmemesi çok önemlidir.

İkmal Etmek Nedir?

İkmal etmek, Türk Dil Kurumu’nun onayladığı sözlük incelendiğinde bütünleme, tümleme, eksik bir durumu tamamlama gibi anlamlara gelen bir kelime grubudur. Akaryakıt ikmali de daha önce de söz ettiğimiz gibi eksik olan deponun doldurulması biçiminde açıklanmaktadır. Akaryakıt ikmali ne demek gibi soruları bu şekilde cevaplamak son derece mümkündür.

İkmal etmek birçok alanda kullanılan bir deyim olduğu için akaryakıt ikmali adında bir başlığın çıkması da son derece normaldir. İnsanlar ikmal kelimesine çok aşina olmadığı için böyle durumlarda şaşırabilmektedir. Dolayısıyla akıllarında akaryakıt ikmali nedir gibi sorular belirmesi son derece doğaldır.

Akaryakıt İkmali Sırasında Uyulacak Kurallar

Akaryakıt ikmali, talimatı olan bir işlemdir. Bu talimatta ilk olarak amaç belirtilmiştir. Talimatın amacı birleşmiş milletler bünyesindeki araçlara akaryakıt ikmaline işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye sokmadan güvenli bir biçimde gerçekleştirmek biçiminde açıklanmıştır. 

İkinci olarak belirtilen konu ise kapsamdır. Kapsam birleşmiş milletler bünyesindeki akaryakıt ikmali yapan personeller içindir. Son olarak akaryakıt ikmali gerçekleştirecek personelin uyması gereken kurallar talimatta belirtilmiştir. Bu kurallardan bazıları şu şekilde örneklendirilebilir: 

İkmal öncesinde aracın motoru durdurulmalıdır ve aracın el freni çekili olmalıdır. Zeminin durumuna göre araç birinci ya da geri vitese takılmalıdır. Topraklama tesisatı tankere bağlanmalıdır ve tankere ait zincir toprağa değmiş olmalıdır. Akaryakıt ikmaline yarayan hortum, araçtaki kısmına düzgün bir biçimde bağlanmalıdır. Akaryakıt ikmaline yarayan hortumuna diğer ucu, tankın içine akaryakıtın aktarılacak kısımdan içeriye yerleştirilerek ya da tanka ait bağlantı yerine bağlanmalıdır. İkmal yapılan yerde, en az bir tane, yeterli sayıda nitelikte seyyar yangın söndürme cihazı kesinlikle olmalıdır.

Akaryakıt ikmali yapılan yerde çalışanlar seyyar yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını öğrenmiş olmalıdır. Akaryakıt kutu, teneke, fıçı, varil gibi araçlardan indirilirken kati suretle yere fırlatılmamalıdır. 50 kg’dan daha ağır olan makineler ile yere indirilmelidir. Makine olmadığı zamanlarda ise eski lastik üzerine atılarak ya da kasalar üzerine yavaşça kaydırılarak aşağı kontrollü biçimde indirilmelidir.

Akaryakıt kutu, teneke, fıçıyı, varil gibi ürünler özel anahtarlar ile açılmalıdır. Akaryakıt servis istasyonlarında ya bulundurulması zorunludur. Variller, dikey bir biçimde saklanmalıdır ve devrilmeyecek ya da kaymayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Ayrıca açıklanan hususların yapılabilmesi için gerekli uyarı levhaları görünür bir biçimde asılmalıdır. Görüldüğü üzere akaryakıt ikmali sırasında personele önemli görev düşmektedir. Personel bütün kuralları yerine getirerek işlemi tamamlamalıdır.

Akaryakıt İkmalinde Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?

Bir önceki başlıkta akaryakıt ikmali sırasında yapılması gerekenlerden bahsettikten sonra akaryakıt ikmali anında yapılmaması gerekenlerden de söz etmek gerekmektedir. İlk olarak akaryakıt ikmali sırasında araçlarda motor tamiri ya da başka bir işlem asla yapılmamalıdır. Araçtaki radyo, pikap ya da kalorifer çalıştırılmamalıdır. 

Karanlıkta, akaryakıt ikmali yapılırken, mum, gemici feneri ya da buna benzer aydınlatma ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Akaryakıt ikmali yapıldığı alanlarda çalışanlar burnu demirli ayakkabılar giymelidir. Uygulama yapılan alanlarda hiçbir şekilde kirli elbise ya da tulum olmamalıdır. Ayrıca eğer elbiseye akaryakıt gelir ise elbise kati suretle çıkarılmalı ve tamamen temizlenmeden bir daha giymemelidir.

Akaryakıtı açarken keski, çekiç gibi kıvılcım çıkacak aletler asla kullanılmamalıdır. İkmal yapılan alanda sigara ve buna benzer ürünler içilmemelidir. Kibrit, çakmak, ateş gibi cisimler ile parlayabilecek ya da yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması v kullanması yasaktır. Bu maddelere dikkat edilmesi son derece mühimdir.

Akaryakıt İkmali Sırasında Problem Çıkarsa Yapılacaklar

Ne kadar önlem alınırsa alınsın bazı durumlarda elde olmayan sebeplerden dolayı problemler çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda oluşan olumsuzlukların hızlıca giderilmesi gerekir. Akaryakıt ikmali sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu elden geldikçe hızlı gidermek için bazı işlemler bulunmaktadır. 

Akaryakıt ikmali sırasında alınan tedbirlere rağmen sızma, taşıma gibi sebeplerle döküntüler meydana gelmiş ise bu alanda hızlı bir biçimde temizlik işleme başlanır. Yine işlem sırasında araç yakıt deposunun hava yapması ya da dolması sonucu taşmaması için son derece dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca başa gelecek arızalar ile ilgili ve sorumlulara haber verildikten sonra bu konuda tecrübeler konuşmaktadır. 

Ani bir yangın olduğu halde yangına derhal müdahale etmek gerekmektedir ve durum derhal ilgili veya sorumlu kişilere haber verilmelidir. Son olarak vücudun herhangi bir yerine gaz, mazot gibi yanıcı maddeler döküldüğü zaman derhal su ve sabun ile vücut temizlenmelidir.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP