Akaryakıt İkmal Noktası

Akaryakıt İkmal Noktası

Akaryakıt ikmal noktası dendiğinde ilk olarak akla gelmesi gereken yerler; günümüzde akaryakıt istasyonu olarak geçen benzin istasyonlarıdır.

Bahsedilen akaryakıt ikmali, benzin gibi yakıtlar sayesinde hareketini devam ettiren araçların depoları boşaldıkça gerçekleştirmeleri gereken eylem olarak adlandırılabilmektedir.

Söz ettiğimiz akaryakıt ikmali havada, karada ya da denizde hareket eden tüm araçlara yapılmakta olan bir uygulamadır. Yerdeki akaryakıt ikmal noktası ise benzin istasyonlarıdır. Benzin gibi yakıtlar ile hareket eden araçların harekete devam edebilmeleri için yakıt kullanmaları gerekmektedir. Akaryakıt ikmali sayesinde yakıtlarını tamamlayarak harekete devam ederler. Akaryakıt ikmali benzin istasyonu gibi alanlarda da sıklıkla yapılmakta olan işlemdir. 

Akaryakıt Nedir?

Akaryakıt dendiğinde ece petrol akla ilk gelen benzindir. Benzin ise yenilenemez enerji kaynaklarından olan petrolden üretilen bir yakıttır. Petrol, bazı kimyasal işlemlerden geçip benzine dönüşmektedir.

Benzinin kullanılabilir olması için bir takım özelliklere sahip olması gerekliliktir. Bu özellikler arasında önemli olanlardan kısaca söz edecek olursak; öncelikle benzinin değişik ağırlıkların altındayken ve değişik hız ile hareket varken kesintisiz bir biçimde yanması gerekmektedir.

Bir başka nokta ise; benzinin yazın fazla buharlaşmaması ve sıcak havalarda motoru da katiyen tıkamamasıdır. Tüm bunların yanı sıra benzinin, benzin deposunun iç kısımlarında bulunan oksijen ile tepkimeye girmiyor olması ve depo yüzeyine oksitlenmemesi çok önemlidir.

İkmal Etmek Nedir?

İkmal etmek, sözlük incelendiğinde bütünleme, tümleme, eksik bir durumu tamamlama gibi anlamlara gelen bir kelime grubudur. Akaryakıt ikmali de daha önce de söz ettiğimiz gibi eksik olan deponun doldurulması biçiminde açıklanabilmektedir Akaryakıt ikmali ne demek gibi soruları bu şekilde cevaplamak son derece mümkündür. Ayrıca benzin istasyonları, günümüzde en sık kullanılan akaryakıt ikmal noktası sayılmaktadır.

İkmal etmek birçok alanda kullanılan bir deyim olduğu için akaryakıt ikmali adında bir başlığın çıkması da normaldir. İnsanlar ikmal kelimesine çok aşina olmadığı için böyle durumlarda şaşırmaktadır. Dolayısıyla akıllarında akaryakıt ikmali nedir gibi sorular belirmesi normaldir.

Akaryakıt İkmali Sırasında Uyulacak Kurallar

Akaryakıt ikmali, talimatları bulunan bir işlemdir. Bu talimat içerisinde ilk olarak amaç belirtilmiştir. Talimatın amacı; araçlara akaryakıt ikmalinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye sokmadan güvenli bir biçimde gerçekleştirmek biçiminde açıklanmıştır.

İkinci olarak belirtilen konu ise talimatın kapsamıdır. Kapsam; akaryakıt ikmali yapan personellere yöneliktir. Son olarak akaryakıt ikmali gerçekleştirecek personelin uyması gereken kurallar talimatta net biçimde belirtilmiştir. 

İkmal öncesinde aracın motoru asla çalışmamalıdır ve aracın el freni çekili olmalıdır. Zeminin durumuna göre araç birinci ya da geri vitese olabilmektedir. Topraklama tesisatı tankere bağlı olmalıdır ve tankere ait zincir toprağa değmelidir. Akaryakıt ikmaline yarayan hortum, araçtaki kısmına düzgün bağlanmalıdır. Akaryakıt ikmaline yarayan hortumuna diğer ucu, tankın içine akaryakıtın aktarılacak kısımdan içeriye yerleştirilerek tanka ait bağlantı yerine bağlanmalıdır. İkmal yapılan yerde, en az bir tane seyyar yangın söndürme cihazı kesinlikle olmalıdır. En çok bilinen akaryakıt ikmal noktası; benzin istasyonudur. 

Akaryakıt ikmali yapılan yerde çalışanlar seyyar yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını bilmelidir. Akaryakıt indirilirken kati suretle yere fırlatılmamalıdır. 50 kg’dan daha ağır olan makineler ile aşağı indirilmelidir. Makine olmadığı vakitlerde ise eski lastik gibi yumuşak yüzeylerin üzerine atılarak ya da kasalar üzerinde yavaşça kaydırılarak aşağı kontrollü biçimde indirilmelidir.

Akaryakıtın bulunduğu özel anahtarlar ile açılmalıdır. Akaryakıt servis istasyonlarında çeşitli yağların bulundurulması zorunludur. Variller, dikey olarak saklanmalıdır ve devrilmeyecek ya da kaymayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Ayrıca açıklanan hususların yapılabilmesi için gerekli uyarı levhaları görünür olarak asılması gereklidir. Görüldüğü üzere akaryakıt ikmali sırasında personele önemli görev düşmektedir. Personel bütün kuralları yerine getirerek işlemi tamamlamalıdır. Akaryakıt ikmal noktası bazen benzin istasyonu olurken bazı durumlarda farklı alanlar olabilmektedir. Bu konu da unutulmamalıdır. Örneğin; havada yapılan ikmalde, akaryakıt ikmal noktası benzin istasyonları değil akaryakıtın alındığı alandır.

Akaryakıt İkmalinde Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?

Bir önceki başlıkta akaryakıt ikmali anında yapılması gerekenlerden bahsettikten sonra akaryakıt ikmali anında yapılmaması gerekenlerden de söz etmek gerekmektedir. Öncelikle akaryakıt ikmali sırasında araçlarda motor tamiri ya da başka bir işlem asla yapılmamalıdır. 

Karanlıkta ikmal yapılırken, mum, gemici feneri ya da buna benzer aydınlatma ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Akaryakıt ikmali yapılan alanlarda çalışanlar burnu demirli ayakkabılardan giymelidir. Uygulama yapılan alanlarda hiçbir şekilde kirli elbise olmamalıdır. Ayrıca eğer elbiseye akaryakıt gelir ise kıyafet kati suretle çıkarılmalı ve tamamen temizlenmeden bir daha giymemelidir.

Akaryakıtı açarken çekiç gibi kıvılcım çıkacak aletler asla kullanılmamalıdır. İkmal yapılan alanda sigara asla içilmemelidir. Kibrit, çakmak, ateş vb. parlayabilecek ya da yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanması yasaktır. Akaryakıt ikmal noktası içerisinde bu maddelere uymak önemlidir.

Akaryakıt İkmali Sırasında Problem Çıkarsa Yapılacaklar

Ne kadar önlem alınırsa alınsın bazen elde olmayan sebeplerden dolayı problemler çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda oluşan olumsuzlukların hızlı bir biçimde giderilmesi gerekir. Akaryakıt ikmali sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu elden geldikçe hızlı gidermek için bazı işlemler söz konusudur. 

Akaryakıt ikmali sırasında alınan tedbirlere rağmen sızma, taşıma gibi sebeplerle döküntüler meydana gelmişse bu alanda hızlı bir biçimde temizlik işleme başlanır. Yine işlem sırasında araç yakıt deposunun hava yapması veyahut dolması sonucu taşmaması için son derece dikkat gerekmektedir. Ayrıca başa gelecek arızalar ile ilgili sorumlu kişilere haber verildikten sonra bu konuda harekete geçilmelidir. 

Ani bir yangın olduğu halde yangına derhal müdahale etmek en önemli adımdır ve durum derhal ilgili veya sorumlu kişilere haber verilmelidir. Son olarak vücudun herhangi bir yerine gaz, mazot gibi yanıcı maddeler döküldüğü zaman derhal su ve sabun ile alan temizlenmelidir.

 

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP